Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere

Spørgsmål til barsel Besvaret

Hej Anne Line

Vi står i den dejlige situation at vi venter os et barn til oktober, men vi er lidt i tvivl om, hvordan reglerne helt præcist er skruet sammen for barsel.

Jeg (faren) er i arbejde hos Regionen og moren går pt. ledig efter uddannelse og får derfor dagpenge. Vi forventer ikke at hun kommer i arbejden inden barnet bliver født, så derfor skal hun have barselsdagpenge som ledig.

Jeg har igennem min arbejdsplads ret til barselsorlov i 2 uger efter barnet er født, 7 uger efter barnets 14. uge (og inden 46. uge) og derudover yderligere 6 uger. Så i alt 15 uger med løn.

Hvordan kan vi fordele barslen? Vi har læst det med, at man som ledig ikke kan udskyde barselsorloven, men gælder det også forældreorloven? Så hvis min kæreste tager de første 14 ugers barselsorlov, har jeg så mulighed for at tage f.eks. mine sidste 13 uger barselsorlov (og hun er aktivt jobsøgende på dagpenge), hvorefter hun tager den sidste del af forældreorloven, uden at det påvirker hendes ret til barselsdagpenge?

Påvirker mine 13 ugers barselsorlov med løn de 32 ugers forældreorlov som er med dagpenge?

Jeg håber spørgsmålet giver mening.

Mvh,

Thomas

 •  Spurgt 2 år siden  •  af ThomasRasmussen

1  Svar

Kære Thomas,

Tak for dit spørgsmål og stort tillykke med familieforøgelsen.

Det er rigtigt, at man som ledig ikke kan udskyde orloven til senere. Det er forældreorloven, der er tale om, da det er den eneste type af orlov, man kan udskyde til senere. Barselsorlov og fædreorlov kan ikke udskydes til senere.

Udskudt orlov er forældreorlov, man holder, når barnet er mere end 46 uger gammel. Så er vi helt skarpe på, hvad definitionen på udskudt forældreorlov er.

Inden for de første 46 uger efter fødslen, kan I ifølge Barselsloven frit dele de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge mellem jer.  I må derfor fx gerne holde orloven samtidig eller skiftes til at holde orlov.

Alt hvad mor holder ud over de 14 ugers barselsorlov (de første 14 uger efter fødslen) og alt hvad far holder ud over de 2 ugers fædreorlov, holdes af den fælles forældreorlov på 32 uger. Det gælder også, når du får udbetalt løn under forældreorlov, da barselsdagpengene her udbetales til din arbejdsgiver som refusion.

Det betyder helt konkret, at når du holder 13 ugers forældreorlov med løn, så har du brugt 13 ud af de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, og dermed er der 19 ugers forældreorlov tilbage med barselsdagpenge.

I forhold til at din kæreste holder 14 ugers barselsorlov efterfulgt at 13 ugers ledighed med udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og derefter vil genindtræde i forældreorloven, når du har holdt dine 13 ugers forældreorlov med løn, så er der ikke noget i lovgivningen, der forhindrer den løsning.

I skal dog være opmærksomme på, om hun opfylder betingelserne for at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, når hun på den måde går fra barsel til ledighed og til barsel igen. Med den sammensætning tænker jeg, at man godt kan stille spørgsmål ved, om hun reelt står rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til arbejdsløshedsdagpenge, når hun har planlagt at gå på barsel igen efter 13 ugers ledighed med arbejdsløshedsdagpenge. Det skal hun høre sin A-kasse om.

I forhold til om det har betydning for hendes ret til barselsdagpenge, så skal hun selvfølgelig opfylde beskæftigelseskravet igen, når hun genindtræder i forældreorloven.

Min anbefaling vil være, at hun holder de 14 ugers barselsorlov og derefter op til de 19 ugers forældreorlov, der er tilbage med barselsdagpenge. Så er I sikre på, at der ikke opstår problemer med A-kassen og dagpengeretten undervejs.

Som far må du gerne starte på din forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen. Du kan derfor fx holde de 2 ugers fædreorlov efterfulgt af de 13 ugers forældreorlov med løn. På den måde har du i alt 15 ugers orlov efter fødslen.

Jeg håber, at det besvarer dine spørgsmål. Opstår der yderligere spørgsmål vedr. barsel, så husk, at du altid kan ringe til Udbetaling Danmark som er myndighed på området.

De kan kontaktes på tlf. 70 12 80 64.

 

De bedste hilsner

Anne Line fra Barselseksperten.dk

Besvaret 2 år siden  •  af Anne Line Richardt

Log venligst ind for at besvare