Du er her:min barsel»Nyheder»private fødeklinikker | min barsel

Den private fødeklinik Storkereden i København må nu afvise gravide på grund af travlhed. Det sker efter, at Storkereden er blevet et tilbud som alle gravide der er bosat i Region Hovedstaden gratis kan benytte sig af. 

Siden 2013 har det været muligt at imødekomme gravide kvinders ønsker om en fødsel der foregår udenfor hospitals-regi og med en kendt jordemoder. I hvert fald hvis man bor i Region Hovedstaden og Region Sjælland for her har Storkereden sine tre private klinikker. De private klinikker ligger i Roskilde, Holbæk og Slagelse, og der er plads til 200 årlige fødsler per klinik. 

Der er ikke noget at sige til, at de private fødeklinikker er yderst populære, for det er nemlig ganske gratis at føde på en af de tre fødeklinikker, da det betales via offentlige tilskud. Det sker som en del af det frie sygehusvalg, som siden oktober 2016 også har gjort det muligt for gravide kvinder fra Region Hovedstaden at føde på klinikken i Roskilde.  

Region Sjælland betaler for regionens fødende, hvis deres valg falder på en privat klinik, mens Region Hovedstaden som en del af det frie sygehusvalg tilbyder gravide fra hovedstadsregionen at føde gratis på Storkeredens klinik i Roskilde.

Det er nu blevet så populært, at Storkereden må afvise fødende på grund af pladsmangel, fortæller jordemoder og ejer af Storkereden Louise Zielinski. Ifølge jordemoderen, henvender mange gravide sig fordi de finder det attraktivt, at kende den jordemoder, der skal være deres fødselshjælper. 

Lillian Bondo, som er formand Jordemoderforeningens er også glad for, at flere kvinder har mulighed for at vælge, hvordan de vil føde, og hun mener, at flere regioner kunne lære noget af Region Sjælland.
Læs mere om Storkereden

Kilde Dr.dk: Privat fødeklinik: Vi bliver lagt ned

Udgivet i NYHEDER

I Slagelse, Holbæk og Roskilde kan gravide kvinder vælge at føde på en privat fødeklinik frem for på et hospital. Privatklinikkerne oplever voldsom stigning i antallet af gravide og fødende, og det overrasker Louise Zielinski, som er ejer af hele tre private fødeklinikker i Region Sjælland.

Når de kommende forældre opsøger alternativer til at føde på et hospital og derfor henvender sig til en af privatklinikkerne, er det fordi, de på hospitalet føler sig behandlet som endnu et nummer i rækken, mener Louise Zielinski. I dag er det at få et barn et projekt med stort fokus, som mange prioriterer højt. Derfor skal det også være den helt rigtige oplevelse. Manglende tid og ro på hospitalerne virker afskrækkende på mange kommende mødre og fædre, som derfor opsøger de private fødeklinikker.

I 2014 valgte 80 kommende mødre at føde på Storkereden, i 2015 gjaldt det 111 – og her i 2016 er der allerede 115 registrerede gravide på Zielinskis klinikker. Den store stigning i antallet af kommende familier, der ikke ønsker at føde i det offentlige system, forundrer Louise Zielinski. Hun fortæller, at det er lige så godt at føde på et hospital, men at det blot er en anden oplevelse, forældre tilbydes på hendes private fødeklinikker.

De kommende forældre ønsker bl.a. oplevelsen af god tid, og at der hele tiden er en jordemoder ved deres side. Det kan de leve op til på de private klinikker, men det sker ikke altid på hospitalerne.

Det er ikke forbundet med ekstra udgifter for kommende forældre at gå til en privat fødeklinik. Hvis man er bosat i Region Sjælland, hvor landets 3 eneste private fødeklinikker ligger, er det gratis. Hvis man bor i en anden region, og vil føde på en af fødeklinikkerne i Region Sjælland, koster det 25.000 kr.

Det offentlige betaler Storkereden 19.000 kr. pr fødselsforløb med 7 konsultationer, fødselsforberedelse, fødsel og opfølgende barselsbesøg. Til sammenligning indgår der ofte 5 jordemoderkonsultationer i et graviditetsforløb i offentligt regi – dog med regionale variationer.

Der åbner en privat fødeklinik i København til sommer, så også kommende forældre fra Hovedstadsregionen kan vælge en privat klinik fremover. Zielinski håber at kunne åbne endnu flere klinikker i fremtiden; steder, hvor både den fødende og de ansatte jordemødre kan trives.

Liste over privat jordemoder i Danmark


Kilde: TV2 Nyheder: Dropper de store hospitaler: Babyboom hos de private


Udgivet i NYHEDER