Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere

Arbejde Besvaret

Hej Anne, hvornår skal man sige til ens chef at man er gravid? Hvad er det normale?
 •  Spurgt 1 år siden  •  af Oktober

1  Svar

Kære Laura,

Stort tillykke med den kommende familieforøgelse.

Varslingsreglerne ved barsel er beskrevet på denne måde 
Barselsloven:

Lønmodtageres pligt til at underrette arbejdsgivere om udnyttelse af retten til fravær

 
§ 15. En kvindelig lønmodtager skal med 3 måneders varsel underrette arbejdsgiveren om forventet fødselstidspunkt, og om hun agter at udnytte retten til fravær før fødslen, jf. § 6, stk. 1.
 
Stk. 2. En kvindelig lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær i de første 14 uger efter fødslen, jf. § 7, stk. 1, skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun vil genoptage arbejdet.
 
Stk. 3. En kommende fader eller medmor, der ønsker at udnytte sin ret til fravær efter fødslen, jf. § 7, stk. 3, skal senest 4 uger før fraværets forventede begyndelse underrette arbejdsgiveren herom og om længden af fraværet.
 
Stk. 4. En lønmodtager, der ønsker at udnytte sin ret til forældreorlov, jf. §§ 9 og 10, skal inden 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf. Såfremt fraværsretten afholdes således, at lønmodtagerens fravær falder i flere perioder, skal underretningen omfatte påbegyndelsen og længden af senere fravær.
 
 
Du kan læse mere om barselsreglerne på www.barselseksperten.dk/barselsregler

De bedste hilsner Anne Line fra Barselseksperten

 
Besvaret 1 år siden  •  af Anne Line Richardt

Log venligst ind for at besvare